Copyright © 2012 KDMK
Webbsida från Proett Data

Styrelsen

Upplagt

Styrelsen 2015

Ordförande:
Vice Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter:
Suppleant:

 

Övriga funktioner 2015

Säkerhetschef:
Motionsansvarig:
Enduroansvariga:
Tävlingskommite:
Lagledare kanonerna:
Lagledare Fräsen:
Knatte ansvarig:
Kiosk:
Materialkommite:
Försäljningsansvarig:
Revisorer:
Bankommite:
Data ansvarig:
Press ansvarig:
Guldhjälmsansvarig:
Miljöansvarig / Ljudmätning: