Copyright © 2012 KDMK
Webbsida från Proett Data

Bli Medlem i KDMK

Upplagt

Medlemskap för 2017

Sätt in 800 kronor på pg: 889717-5

Medlemskap gäller alla som är skrivna på samma adress.

I medlemskapet ingår träningskort för banan.

Information som måste vara med i ansökan:

Namn:
Adress:
Personnummer även sista 4:
E-post adress till alla namnen, annars går det ej att registrera personer i Idrott Online.